Lekcja gry na mandolinie

1929

Umiejących grać na mandolinie odszukać niełatwo nie tylko dziś.

Reklamę nadesłała Agata Pillich-Kolipińska za co bardzo jej dziękuję.

Reklama