Czerwone światła

1913

Precz z militaryzmem.

Wyjaśnienia wymaga informacja z pierwszego zdania. W Austro-Węgrzech nie było cenzury prewencyjnej, ale możliwa była konfiskata nakładu w przypadku naruszenia odpowiednich ustaw. Nie podlegały jej stenogramy mów w parlamencie, stąd praktyka wydawania uprzednio skonfiskowanych broszur jako interpelacji poselskich.

Reklama