Aby święcone dobrze strawić

1913

Pojedli? To trzeba popić wódką lub nalewką. Dla zdrowia.

Reklama