Bardzo ładny chłopczyk

1913

Miesięczny. Sierota.
1913_chopczyk
A podobne wpisy były już kiedyś tu [1] i tu [2].
Reklama